Sjuksköterskan

Jag heter Magdalena Cruce och är verksam legitimerad sjuksköterska sedan 2002 med specialistutbildning till distriktssköterska.
Jag har en gedigen erfarenhet av sjukvård inom medicin, kirurgi, psykiatri, hemsjukvård, barnsjukvård och är nu anställd som specialistutbildad sjuksköterska vid ambulansverksamheten i Skåne. Min erfarenhet är att väldigt mycket sjukvård, med rätt kompetens och verktyg, kan utföras i patientens hem. Min drivkraft är att underlätta för den sjuke eller skadade genom att erbjuda bedömning och behandling i hemmet för den som inte kan eller bör ta sig till sjukvården.

Jag är utbildad HLR-instruktör enligt HLR-rådets riktlinjer
och håller kurser för privatpersoner och företag inom Barn- och Vuxen HLR.
 


Kontakt

Kontakta Hemhälsa: 0720-359 359