Om Hemhälsa

HEMHÄLSA fungerar precis så som modern sjukvård bör fungera. När du vill träffa en sjuksköterska eller få råd av läkare kontaktar du mig via telefon eller kontaktformulär här på sidan, så kommer jag hem till dig! Du får personliga råd och behandling i lugn och ro under ett hembesök.
Jag gör en bedömning och undersökning av dina symtom, tar prover, ger behandling av skador, tar bort stygn och gör omläggningar. Råd ges vid enklare sjukdomstillstånd och rekommendation till vilken vårdnivå som är lämplig i varje enskilt fall.

Vid behov av läkarbedömning kontaktas företagets rådgivande läkare via telefon- eller videolänk (vid läkarkontakt tillkommer en avgift på 200 kr). I de fall det finns behov av läkemedelsrecept skrives detta via E-recept. Möjlighet finns att få en startdos - dagen efter kommer dina läkemedel i brevlådan. Vid misstanke om allvarlig sjukdom eller konstaterat behov av akutbesök på vårdinrättning får du hjälp med detta.

Jag har genomgått Region Skånes amningsutbildning och  erbjuder hjälp med amning i hemmet. Du som är nybliven mamma och behöver råd på vägen,
eller om du och ditt barn inte får ordning på tekniken så kan jag komma och hjälpa er.

Sjukdom, lindrigt olycksfall eller amningshjälp... Jag finns för dig!
Hemhälsa är godkänt som privat vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och lyder under Hälso- & sjukvårdslagen (HSL), Patientsäkerhetslagen, Patientdatalagen och Personuppgiftslagen.
Lagstadgad patientförsäkring finns. Journal skrivs som kan användas som remiss till annan sjukvårdsinstans.

Kontakta Hemhälsas sjuksköterska för hembesök i

Skåne: 0720-359 359